Camera năng lượng mặt trời 4G MKS ( Kèm thẻ 32G )

3.800.000