Camera Wifi iMOU Cruiser Dual 6MP & 10MP IPC-S7XP-6M0WED

1.950.000

LIÊN HỆ BÁO GIÁ 

0839 885 887

🟠 IPC-S7XP-6M0WED 6MP ( Giá 1.950.000 – Kèm thẻ 32G )

🟠 IPC-S7XP-10M0WED 10MP ( Giá 2.200.000 – Kèm thẻ 32G )