Bộ chống trộm Camera – Security Kit 02

1.800.000

Bộ chống trộm Camera – Security 02 Kit bao gồm các thiết bị:

  • Camera thông minh
  • Cảm biến cửa
  • Cảm biến chuyển động
  • Zigbee Hub