Camera AHD Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel J-TECH AHD3400A

Bạn cần 2MP, 4MP liên hệ ngay: (0273)3 858 888