Camera WiFi Cruiser 2 IPC-GS7EP 3MP & 5MP báo động

1.870.000

LIÊN HỆ BÁO GIÁ 

🟠 [𝗜𝗣𝗖-𝗚𝗦𝟳𝗘𝗣-3MOWE 3MP ( Giá 1.670.000 – Kèm thẻ 32G )

🟠 [𝗜𝗣𝗖-𝗚𝗦𝟳𝗘𝗣-5MOWE 5MP ( Giá 1.870.000 – Kèm thẻ 32G )

Liên hệ: ( 0273)3 858 888